Yrittäjäksi ryhtyessä, yksi ensimmäisiä valintoja, joka täytyy tehdä, on yritysmuodon valinta. Eroja erilaisten yritysmuotojen välillä ovat muun muassa byrokratian määrä ja vastuun jakautuminen. Kevytyrittäjyys on yritysmuodoista vaivattomin ja sopiikin hyvin esimerkiksi oman yritysidean testaamiseen. Oikeaa yritysmuotoa valitessa, on otettava huomioon monia erilaisia asioita. Mukavaa, että olet löytänyt blogin pariin. Tällä kertaa aiheena on yrittäminen ja miten valita erilaisista yritysmuodoista juuri oikea. Toivottavasti löydät kirjoituksesta hyödyllistä tietoa aiheesta.

Miten valita oikea yritysmuoto eri vaihtoehdoista

Eri yritysmuotojen välillä on suuria eroja, jotka liittyvät esimerkiksi vastuun jakautumiseen, byrokratiaan sekä yrittäjän riskiin. Oikean yritysmuodon valintaan vaikuttaa myös muun muassa, kuinka monta perustajaa yrityksellä on, tarvitaanko perustamiseen pääomaa, miten vastuu ja päätöksenteko jaetaan, miten voitto käytetään ja onko yrityksellä kasvusuunnitelmia. Yritysmuodon voi vaihtaa myöhemminkin paremmin sopivaksi, jos esimerkiksi liiketoiminnassa tapahtuu muutoksia, joiden kannalta toinen yritysmuoto olisi parempi vaihtoehto. Yrityksen perustamistoimet vaihtelevat sen mukaan, mikä yritysmuoto valitaan.

Yleisimmät yritysmuodot ja kenelle ne sopivat

Yleisimmät yritysmuodot ovat toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta ja osakeyhtiö. Kevytyrittäjyys on myös yleistynyt vaihtoehtona muiden yritysmuotojen rinnalla. Kevytyrittäjä ei perusta yritystä, mutta toimii yrittäjämäisesti työskennellen omille asiakkaille ja laskutuksen ja muun byrokratian hoitaa laskutuspalvelu. Kevytyrittäjyys sopiikin hyvin esimerkiksi yritysidean testaamiseen tai sivutoimiseen yrittämiseen. Toiminimi eli yksityinen elinkeinonharjoittaja on varsinaisista yritysmuodoista kevyin ja helppo perustaa. Toiminimen perustamiseen ei tarvita alkupääomaa ja perustajia voi olla vain yksi henkilö, joka on henkilökohtaisesti vastuussa kaikista yrityksen valoista ja velvoitteista. Toiminimi sopii yleensä hyvin pienimuotoiseen yrittämiseen, sivutoimiseen yrittämiseen ja silloin, kun liikevaihto perustuu yrittäjän omaan työpanokseen. Avoimessa yhtiössä taas tulee olla vähintään kaksi vastuullista yhtiömiestä, joka voi olla luonnollinen henkilö, mutta myös yhteisö. Kaikki perustajat ovat henkilökohtaisella omaisuudellaan vastuussa yhtiön veloista ja velvoitteista. Avoin yhtiö sopii myös kohtalaisen pieneen yritystoimintaan ja silloin, kun perustajia on enemmän kuin yksi. Kommandiittiyhtiön perustamiseen tarvitaan myös vähintään kaksi henkilöä ja siinä vastuunalainen yhtiömies on vastuussa yrityksen veloista ja velvoitteista omalla henkilökohtaisella omaisuudellaan. Kommandiittiyhtiön perustaminen on helppoa ja voitto jaetaan yhtiömiehille verotettavina tulo-osuuksina. Osakeyhtiö on hyvä valinta silloin, kun tarkoituksena on yrityksen kasvu ja laajentaminen. Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi henkilö ja sen perustamiseen vaaditaan 2500 euron osakepääoma. Jos mietinnässä on kevytyrittäjyyden aloittaminen, voi Uuras Kevytyrittäjäpalvelu auttaa sinua asiassa eteenpäin.

jaa