Monet yritykset käyttävät nykyään SaaS ratkaisuja, koska ne ovat nykyään käytännöllisin ja lähes ainoa tapa ostaa ja käyttää erilaisia ohjelmistoja. Saas on lyhenne sanoista Software as a Service, kyseessä on pilvipalvelu, joka tarkoittaa sitä, että yrityksen tarvitsemat ohjelmistot ovat pilvipalvelussa, sen sijaan, että ne olisivat tallennettuna yksittäisille laitteille. Ohjelmistot toimitetaan palveluna verkon ylitse ja yritys voi myös tallentaa datansa pilvipalveluun. Tällä kertaa blogissa on aiheena Saas ratkaisut ja pilvipalvelut yrityksille, tervetuloa blogin pariin lukemaan aiheesta lisää!

Pilvipalvelut jaetaan eri osa-alueisiin

Pilvipalvelut voidaan jakaa eri osa-alueisiin, joita ovat SaaS, Paas, IaaS ja HaaS. SaaS käsittää asiakkaalle jaettavia ohjelmistopalveluita. PaaS tulee sanoista Platform as a Service ja sillä tarkoitetaan ohjelmistojen ympäristöä, joka on servereistä koostuva ohjelmistojen virtuaalinen alusta. IaaS tulee sanoista Infrastructure as a Service ja sillä tarkoitetaan ohjelmiston infrastruktuuria, kuten esimerkiksi sitä virtuaalista konetta, jolla voidaan hallita ohjelmistovalikoimaa pilvipalvelussa. HaaS tulee sanoista Hardware as a Service ja sillä tarkoitetaan pilvipalvelun serverien hallinnalle tarjottavaa palvelua. Saas ratkaisut tarjoavat yritykselle mahdollisuuden olla asentamatta paikallisia ohjelmistoja, mutta käyttää niitä sen sijaan ohjelmistojen tarjoajan pilvipalveluinfrastruktuurissa.

Mitä etua yritykselle tuovat SaaS ohjelmistopalvelu

Suurimpina etuina SaaS ratkaisujen käytöstä yritykselle on se, että omaa laitteistoa ei tarvita, lisenssimaksuja ei tarvitse maksaa ja ohjelmiston asennus ja päivitys ovat helppoja. Muita etuja ovat ohjelmiston helppo saavutettavuus ja käytettävyys usealta eri laitteelta, datan tallennus pilvipalveluun ja se, että ohjelmistojen käyttö ei vaadi lisämuistia. Paikallisesti asennetut ohjelmistot täytyy asentaa jokaiselle koneelle, jolla niitä käytetään sekä päivittää usein. Asennuksia ja päivityksiä tekemään tarvitaan tekemään tietotekniikan ammattilainen, josta aiheutuu yritykselle lisäkuluja. Kun ohjelmistoja käytetään SaaS-palveluina, ei ohjelmia tarvitse asentaa paikallisesti ja päivitykset tehdään ohjelmistoihin heti, kun ne on kehitetty. SaaS ratkaisut tuovat yritykselle paljon etuja ohjelmistojen asennuksien, päivitysten ja datan varastoinnin suhteen. Datan palautus on myös helppoa pilvipalvelusta ja datan menetykselle ei pitäisi olla pelkoa. Myös Saas-ohjelmiston turvallisuus on ohjelmiston toimittajan vastuulla, kuten myös ohjelmiston kehittäminen ja yrityksen tarpeisiin sopivana pitäminen. Skillwell Oy on SaaS-palveluiden asiantuntija. 

jaa