Yritysten siivouspalveluita miettiessä on tärkeää osata mitoittaa ja suunnitella palvelut oikein, jotta tämän jälkeen niitä voidaan alkaa kehittää toivottuun suuntaan. Puhtausalan asiantuntijapalvelut auttavat silloin, kun on aika ottaa kiinteistön siivous hallintaan. Tervetuloa blogin pariin, tällä kertaa aiheenamme ovat puhtausalan asiantuntijapalvelut ja se miten niistä voi olla hyötyä yritysten siivousten suunnittelussa. Siivoustyössä korostuu vahvasti osaaminen ja tänä päivänä erityisesti desinfiointisiivoukseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Myös erilaisten pintamateriaalien puhdistukseen tarvitaan ammatillista osaamista ja sen päivittämistä.

Siivouspalveluilla on myös tärkeä tehtävä kiinteistön käyttöiän pidentämisessä

Kiinteistöjen käyttöikä pitenee, kun siivouksessa pidetään huolta pintamateriaaleista. Näin voidaan pidentää kiinteistöjen käyttöikää huomattavasti. Tällä on suurta vaikutusta siihen, että pintamateriaaleja ei tarvitse lähteä uusimaan. Iäkkäämmätkin pinnat voivat olla vielä hyväkuntoisia, kun niitä siivotaan sekä huolletaan oikein.

Puhtausalan asiantuntijapalvelut tuntevat tarvittavat välineet, materiaalit ja pesuaineet. Heidän tehtävänään on panostaa henkilökunnan kouluttamiseen ja näin päästä korkeaan laatutasoon siivouspalveluita järjestettäessä.

Mitoituksella on tärkeä osa siivouspalveluiden suunnittelussa

Tiedätkö esimerkiksi kuinka kauan toimiston tai liiketilojen siivoamiseen kuluu työtunteja? Siivoustyön mitoittamisen avulla saat aika- ja hintaarvion, siivouskohteen laajuudesta. Ja kun kohde on mitoitettu, tiedät, mihin kannattaa resursoida. Mitoitukseen kuuluu myös arvio siitä, kuinka usein kohde tulisi siivota, jotta hygienia ja siisteys pysyvät vaaditulla tasolla.

Kun sinulla on nämä tiedot käsissäsi, siivouspalveluiden tekijöiden löytäminen ja tarjouspyyntöjen tekeminen on helpompaa. Ei siis ole mitään järkeä olla tekemättä mitoitusta - siivoustyön mitoitus antaa sinulle puitteet sille, mitä etsit tarjoukselta.

Siivousalan konsultoinnin tavoite on aina pitää asiakkaasta hyvää huolta. Siivousalan konsultointi opastaa, tiedottaa ja kouluttaa tarvittaessa myös asiakkaansa henkilökuntaa.

Ota puhtaanapidon konsultti avuksi liiketiloissa ja työmailla

Siivousalan konsultointi sopii yrityksille ja julkishallinnon organisaatioille. Puhtausalan asiantuntijapalvelut huolehtivat siivouksen teknisen laadun arvioinnista, mittauksesta sekä raportoinnista. Puhtausluokka P1, tarkoittaa rakentamisen puhtaanapitoa, siivousalan konsultointi on myös apuna silloin, kun halutaan järjestää siivous työmaille.

Puhtausluokan P1 määrittely suunnittelu ja ohjeistus täytyy kirjata ylös myös urakka-asiakirjoihin.

Laadunhallintajärjestelmien kehitysprojektit, työmäärän mitoittaminen ja puhtauspalvelujen kilpailuttaminen ovat myös siivousalan konsulttien erikoisosaamista. He toimivat siis ikään kuin puhtaanapidon projektipäällikkönä. Atop-Tieto Oy tarjoaa ratkaisut siivouksen hallintaan. 

jaa