Toiminnanohjausohjelmisto lisää tehokkuutta ja ehkäisee toiminnan häiriöitä

Toiminnanohjausohjelmiston tarkoitus on sovittaa kaikki yrityksen toiminnot yhteen. Sen avulla kaikista eri toiminnoista kerätään reaaliaikaista dataa, jota hyödynnetään yrityksen toiminnan jatkuvassa suunnittelussa. Toiminnanohjausohjelmisto on osa laajempaa toiminnanohjausjärjestelmää; termillä viitataan toiminnanohjausjärjestelmän toteuttamiseen käytettäviin tietokoneohjelmistoihin ja –sovelluksiin.

Toiminnanohjausjärjestelmä eroaa perinteisestä liiketoiminnan ohjauksesta paitsi painottamalla tietotekniikan merkitystä myös korostamalla jatkuvaa päätöksentekoa jaksoittaisen sijaan. Siinä missä perinteisemmissä malleissa yrityksen eri osastot myynnistä kirjanpitoon ja henkilöstöön saattavat jakaa tietoja toiminnastaan toisilleen kuukausi- tai vuosineljännestasolla, toiminnanohjausjärjestelmässä ideana on, että tieto liikkuu jatkuvasti.

Tarkoituksena on lisätä tehokkuutta ja päätöksenteon joustavuutta. Kun tieto liikkuu jatkuvasti, on yrityksen johdon helpompi ennakoida toiminnan mahdollisia häiriöitä, ja reagoida niihin. Kun käytössä on esimerkiksi jatkuvaa dataa tuotannossa käytettävien resurssien määrästä, on yrityksen helpompi reagoida hyvissä ajoin mahdolliseen materiaalipulaan aktivoimalla esimerkiksi ostotoimintaa tai liikuttelemalla resursseja yrityksen sisällä. Tällä tavalla voidaan varmistaa, että yrityksen toimintaan ei tule kalliita katkoksia tai pullonkauloja. Kääntäen yritys pystyy myös tehokkaammin käyttämään hyväkseen positiiviset mahdollisuudet. Jos esimerkiksi yrityksen myynti alkaa vetää hyvin, voidaan lisääntyneeseen kysyntään vastata tehokkaammin reaaliajassa.

Käyttöönotto on tarkka prosessi

Toiminnanohjausjärjestelmä tuo siis selkeitä etuja yritykselle. Järjestelmän implemointia miettiessä on kuitenkin hyvä muistaa, että sen käyttöönotto on lähes poikkeuksetta vaativa ja aikaavievä prosessi. Järjestelmän käyttöönotto voidaan toteuttaa myös täysin sisäisesti, mutta yleensä parempi vaihtoehto on luottaa järjestelmän implemointiin erikoistuneeseen konsulttiin.

Koska järjestelmän on tarkoitus ohjata yrityksen toimintaa kokonaisvaltaisesti, vaatii sen käyttöönotto myös muutoksia läpi koko yrityksen organisaation. Yrityksen henkilöstöltä vaaditaan erityisesti mukautumista, kun työntekijät korkeimmasta johdosta päivittäisistä toiminnoista vastaaviin työntekijöihin joutuvat muuttamaan toimintatapojaan. Järjestelmän käyttöönoton onnistumisen kannalta onkin ensiarvoisen tärkeää, että yrityksen henkilökunnalle onnistutaan kommunikoimaan järjestelmän tuomat edut, ja henkilöstö onnistutaan sitouttamaan järjestelmän toteuttamiseen.

On hyvä myös muistaa, että toiminnanohjausjärjestelmä toteutetaan jokaisen yrityksen yksittäisiin tarpeisiin ja rakenteeseen sopivana tilaustyönä. Tämä lisää omalta osaltaan järjestelmän käyttöönottoon tarvittavaa aikaa. Järjestelmä pitää ensin suunnitella yritykselle sopivaksi, ja implemointivaiheessa sitä pitää vielä erikseen muokata, niin että se toteuttaa tarkoituksensa mahdollisimman tehokkaasti. Kun toiminnanohjausjärjestelmä on kuitenkin saatu kerran otettua käyttöön toimivasti, lisää se yrityksen toiminnan tehokkuutta ja säästöjä merkittävästi. Toiminnanohjausjärjestelmät toteuttaa ammattimasiesti Atop-Tieto Oy.

jaa